Eftirlit Fiskistofu

Stjórnsýsluúttekt

Óháð skoðun á meðferð almannafjár

Reikningsskil ríkisins eru endurskoðuð og fylgst með því hvernig farið er með almannafé

Fjárhagsendurskoðun

Skýrslur um fjárhagsendurskoðun einstakra stofnana eru birtar

Gagnsæ fjármál flokka og frambjóðenda

Útdrættir úr ársreikningum stjórnmálaflokka og uppgjörum frambjóðenda eru aðgengilegir

Nýjustu fréttir

frá Ríkisendurskoðun

Recent Posts / View All Posts

Veiddur þorskur í ískari

Eftirlit Fiskistofu – stjórnsýsluúttekt

Ríkisendurskoðandi telur að styrkja þurfi eftirlit Fiskistofu til að styðja við markmið um sjálfbæra og ábyrga nýtingu nytjastofna sjávar, sbr. lög nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða og lög 57/1996 um…

Breytt lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

Við gildistöku laga nr. 139/2018 um breytingu á lögum um fjármál stjórnmálasamtaka, frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra nr. 162/2006 breyttust þær fjárhæðir sem einstaklingar í persónukjöri og stjórnmálasamtök mega taka á…

Útlendingastofnun stjórnsýsluúttekt

Ríkisendurskoðandi telur að bæta megi áætlanagerð og skilvirkni í meðferð umsókna hjá Útlendingastofnun, auk þess að stytta málsmeðferðartíma, með því að innleiða upplýsingakerfi og taka upp rafrænt umsóknarkerfi. Þetta kemur…

Nýjustu skýrslur

Ríkisendurskoðunar

18.02.2019

02-210 Háskólinn á Akureyri – Endurskoðunarskýrsla 2017 - (390 KB)

18.02.2019

06-841 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og fasteignasjóður jöfnunarsjóðs – Endurskoðunarskýrsla 2017 - (272 KB)

1.02.2019

04-551 Ferðamálastofa – Endurskoðunarskýrsla 2017 - (346 KB)

28.01.2019

04-246 Samkeppniseftirlit – Endurskoðunarskýrsla 2017 - (882 KB)