Ákveða þarf framtíð Náttúruminjasafns Íslands

Ríkisendurskoðun telur að marka þurfi Náttúruminjasafni Íslands framtíðarstefnu sem bæði stjórnvöld og Alþingi styðji. Að öðrum kosti hljóti að koma til álita að endurskoða stöðu safnsins sem sérstakrar stofnunar. Árið 2012 birti Ríkisendurskoðun skýrslu um Náttúruminjasafn Íslands. Þar kom m.a. fram að sökum þess hve illa væri búið að safninu næði það ekki að uppfylla lögbundnar skyldur sínar sem höfuðsafn á sviði náttúrufræða. Ekki lægi fyrir stefna um starfsemi safnsins, fjárveitingar til þess væru af skornum skammti, safnkostur takmarkaður og húsnæðismál ótrygg. Að auki væri ágreiningur milli safnsins og Náttúrufræðistofnunar Íslands um skiptingu safngripa sem síðarnefnda stofnunin varðveitti. Vegna þessa væri engin samvinna milli þessara stofnana þótt lög gerðu ráð fyrir því.
Í nýrri eftirfylgniskýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að nú þremur árum síðar hefur staðan lítið sem ekkert breyst. Þrátt fyrir að starfsemi Náttúruminjasafns Íslands hafi glæðst er það enn rekið án formlegrar stefnu og af vanefnum.  Þá eru húsnæðismál þess í mikilli óvissu, m.a. hefur það enga aðstöðu til sýningarhalds. Safnið nær því enn ekki að uppfylla lögbundnar skyldur sínar. Ríkisendurskoðun hvetur til þess að safninu verði sett skýr framtíðarstefna sem bæði mennta- og menningarmálaráðuneyti og Alþingi styðji í verki. Að öðrum kosti hljóti að koma til álita að leggja safnið niður sem sérstaka stofnun og koma starfseminni fyrir með öðrum hætti.
Í skýrslunni kemur einnig fram að enn séu hnökrar á samstarfi Náttúruminjasafns Íslands og Náttúrufræðistofnunar Íslands. Að mati Ríkisendurskoðunar er mikilvægt að lög kveði skýrar á um hlutverk og skyldur hvorrar stofnunar um sig en þau gera nú.