Bílanefnd ríkisins verði lögð niður

Ríkisendurskoðun telur að bílanefnd ríkisins, sem hefur eftirlit með bifreiða- og akstursmálum stofnana, sé óþörf. Leggja beri nefndina niður. Kaup stofnana á bifreiðum eigi að vera samkvæmt rammasamningum, líkt og önnur innkaup þeirra á vöru og þjónustu. Bílanefnd ríkisins hefur m.a. það hlutverk að taka afstöðu til beiðna ríkisstofnana um kaup eða rekstrarleigu á bifreiðum. Að fengnu samþykki nefndarinnar geta stofnanir snúið sér til Ríkiskaupa sem annast innkaup eða samninga um leigu fyrir þeirra hönd. Aksturssamningar stofnana við starfsmenn sína eru einnig háðir samþykki nefndarinnar. Þá skal nefndin framfylgja reglum um merkingar ríkisbifreiða og reglum um innkaup og endurnýjun á ráðherrabílum.

Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að nefndina skortir úrræði til að framfylgja því umsjónar- og eftirlitshlutverki sem henni er falið. Þannig hefur nefndin t.d. ekki skýrt umboð til að bregðast við ef stofnanir fara ekki að þeim reglum sem gilda í þessu efni. Þá er bent á að hlutverk hennar við eftirlit með hagkvæmni bílamála hjá ríkinu sé takmarkað enda meti nefndin ekki þörf stofnana fyrir bifreiðar.

Á undanförnum árum hefur forstöðumönnum verið falin aukin ábyrgð á rekstri stofnana miðað við það sem áður var. Ríkisendurskoðun telur að starfsemi bílanefndar sé á skjön við þessa þróun og að nefndin sé bæði úrelt og óþörf. Lagt er til að nefndin verði lögð niður og að reglugerð sem kveður á um starfsemi hennar verði numin úr gildi.  Kaup stofnana á bifreiðum verði, líkt og innkaup á ýmsum öðrum vörum og þjónustu, samkvæmt svokölluðum rammasamningum. Ríkiskaup gera slíka samninga í kjölfar útboða og er stofnunum skylt að beina viðskiptum sínum til fyrirtækja sem eiga aðild að þeim.

Þá leggur Ríkisendurskoðun til að samstarfsnefnd sem tekur afstöðu til umsókna um niðurfellingu vörugjalds á ökutækjum björgunarsveita verði lögð niður. Í henni sitja fulltrúar bílanefndar og einn fulltrúi frá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu. Eðlilegt er að Tollstjóri taki ákvarðanir í þessu efni en hann tekur slíkar ákvarðanir vegna annarra tækja og búnaðar björgunarsveita.