Category

2003

2003

Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998-2003

Ríkisendurskoðun telur að íslensk stjórnvöld hafi í meginatriðum náð helstu markmiðum sínum með einkavæðingu ríkisfyrirtækja á árunum 1998-2003. Þá verður að telja að framkvæmdanefnd um einkavæðingu hafi almennt fylgt settum…

Nánar >

Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík: Mat á árangri

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér skýrsluna „Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík. Mat á árangri“. Þar er leitast við að meta árangurinn af sameiningu Ríkisspítala og Sjúkrahúss Reykjavíkur í Landspítala – háskólasjúkrahús…

Nánar >

Endurskoðun ríkisreiknings 2002

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar Endurskoðun ríkisreiknings 2002 eru ekki gerðar neinar stórvægilegar athugasemdir við þá aðila sem endurskoðunin náði til. Stofnunin vekur þó athygli á þeim vanda sem orðinn er í…

Nánar >

Ný heimasíða

Ríkisendurskoðun hefur uppfært heimasíðu sína. Annars vegar hefur gamla íslenska síðan verið aukin nokkuð og vonandi bætt. Hins vegar hefur verið samin ensk útgáfa. Síðurnar eru örugglega ekki gallalausar fremur…

Nánar >

Siðareglur í opinberri stjórnsýslu

Á undanförnum árum hafa stjórnvöld og opinberar stofnanir víða um lönd samið sér sínar eigin siðareglur enda telja margir að slíkar reglur komi að góðum notum við að draga fram…

Nánar >

Grunnskólakennarar. Fjöldi og menntun

Að mati Ríkisendurskoðunar verður nánast eða alveg unnt að manna íslenska grunnskóla með réttindakennurum skólaárið 2008-2009 þrátt fyrir að þá verði þörf fyrir fleiri kennara en hingað til hefur verið…

Nánar >

Veðurstofa Íslands

Að mati Ríkisendurskoðunar er meginstyrkur Veðurstofu Íslands jákvæð ímynd hennar og að hún hefur að jafnaði verið rekin í samræmi við fjárheimildir. Stofnunin þarf hins vegar að styrkja yfirstjórn sína…

Nánar >

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2002

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér ársskýrslu sína fyrir árið 2002. Þar er m.a. gerð grein fyrir starfsemi og árangri liðins árs og horft fram á við til komandi tíma. Þá…

Nánar >

Stefnumiðað árangursmat hjá Ríkisendurskoðun

Í riti Ríkisendurskoðunar Kennitölur um umsvif og árangur (2003) er gerð grein fyrir þeirri mæli- og stjórnunaraðferð sem á íslensku hefur ýmist verið kölluð samhæft árangursmat eða stefnumiðað árangursmat (Balanced…

Nánar >

Flugmálastjórn Íslands

Flugöryggi hér á landi hefur aukist talsvert undanfarin ár vegna nýrra alþjóðlegra reglna og betra eftirlits Flugmálastjórnar. Nauðsynlegt er hins vegar að tryggja að flugþjónusta bíði ekki skaða vegna vinnudeilna…

Nánar >