Eftirfylgni: Verðlagsnefnd búvara og ráðgjafarnefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara