Ríkisendurskoðandi starfar á vegum Alþingis samkvæmt lögum nr. 46/2016 og er þáttur í eftirliti þess með framkvæmdarvaldinu.

Ríkisendurskoðandi, sem kosinn er af Alþingi til sex ára í senn, endurskoðar ríkisreikning og reikninga ríkisaðila, hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á fjármálastjórn ríkisins og nýtingu almannafjár.

Hann gerir grein fyrir niðurstöðum endurskoðunar og úttekta í skýrslum sem sendar eru Alþingi og birtar opinberlega.  Meginverkefni ríkisendurskoðanda eru skilgreind með hliðsjón af lögum um ríkisendurskoðanda, öðrum lögum sem fela ríkisendurskoðanda tiltekin verkefni, lögskýringargögnum og stöðlum Alþjóðasamtaka ríkisendurskoðana.

Skyringarmynd-Verkferlid