Landbúnaðarháskóli Íslands skuldlaus við ríkissjóð

Ríkisendurskoðun ítrekar ekki tvær ábendingar til mennta- og menningarmálaráðuneytis og Landbúnaðarháskóla Íslands frá árinu 2015 um fjármálastjórn og rekstrarstöðu háskólans. Þetta kemur fram í nýrri eftirfylgniskýrslu Ríkisendurskoðunar Fjármálastjórn Landbúnaðarháskóla Íslands.

Fyrri ábendingin laut að því að tryggja þyrfti að rekstur Landbúnaðarháskólans yrði ávallt innan fjárheimilda. Seinni ábendingin laut að því að finna þyrfti varanlega lausn á skuld skólans við ríkissjóð sem í árslok 2013 nam 715 m.kr. Frá árinu 2015 hefur háskólinn skilað rekstrarafgangi og líkur eru á að umtalsverður afgangur verði á árinu 2017. Þessi rekstrarafgangur hefur verið nýttur til að greiða niður skuld skólans við ríkissjóð. Að auki var skuld skólans lækkuð um 340,9 m.kr. í lokafjárlögum 2015. Allt bendir því til að skólinn verði skuldlaus gagnvart ríkissjóð í árslok 2017. Markmiði um að rekstur Landbúnaðarháskólans sé innan fjárheimilda og að leyst sé úr skuldastöðu hans við ríkissjóð hefur því verið náð.