Störf sem losna eru auglýst á Starfatorgi.

Umssóknarfrestur vegna auglýstra starfa sviðsstjóra stjórnsýslusviðs, tveimur deildarstjórum á endurskoðunarsvið, sérfræðingum á endurskoðunarsvið, lögfræðing á lögfræðisvið og kerfisstjóra á tækni- og þróunarsvið rann út 8. október. Öllum umsóknum verður svarað.

 

Hæfnikröfur fyrir öll störf eru:

 • Frumkvæði og metnaður
 • Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Geta til að vinna undir álagi
 • Góð almenn tölvukunnátta

Um öll störf gildir:

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem forseti Alþingis og Starfsmannafélag Ríkisendurskoðunar hafa gert. Starfshlutfall er 100%.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi. Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningar. Upplýsingar um störfin veita mannauðsstjóri og ríkisendurskoðandi á starf@rikisendurskodun.is.

Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

Ríkisendurskoðandi leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sviðsstjóra stjórnsýslusviðs. Miklar breytingar eru nú fram undan hjá embættinu, ný stefnumótun er að hefjast og tækniumhverfi og starfsaðstaða verður löguð að breyttum þörfum. Er því tækifæri fyrir kraftmikla einstaklinga til að slást í hóp reynslumikilla starfsmanna sem hluti af sterkri liðsheild.

Helstu verkefni og ábyrgð
Helstu verkefni eru að stýra tíu manna liðsheild, stefnumótun og skipulagning verkefna, áætlanagerð, gæðastýring og samskipti við stofnanir og ráðuneyti.

Hæfnikröfur:

 • Viðeigandi háskólamenntun
 • Reynsla af stjórnunarstörfum
 • Reynsla og/eða þekking á stjórnsýslu og rekstri hins opinbera
 • Góðir greiningarhæfileikar
 • Góð innsýn í íslenskt þjóðlíf
 • Þekking á fjárhagskerfum hins opinbera (Orra)
 • Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Deildarstjórar á endurskoðunarsvið

Ríkisendurskoðandi leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingum í tvær stöður deildarstjóra á endurskoðunarsviði. Miklar breytingar eru nú fram undan hjá embættinu, ný stefnumótun er að hefjast og tækniumhverfi og starfsaðstaða verður löguð að breyttum þörfum. Er því tækifæri fyrir kraftmikla einstaklinga til að slást í hóp reynslumikilla starfsmanna sem hluti af sterkri liðsheild.

Helstu verkefni og ábyrgð
Helstu verkefni eru stefnumótun og skipulagning verkefna, umsjón með endurskoðun stofnana og fyrirtækja auk sérstakra úttekta sem lúta að eftirliti með fjármálum ríkissjóðs. Deildarstjóri ber ábyrgð á gæðaeftirliti og annast samskipti við stofnanir og ráðuneyti vegna þeirra verkefna sem eru á hans ábyrgð.

Hæfnikröfur:

 • Löggilding í endurskoðun, meistarapróf/cand.oecon á sviði endurskoðunar og reikningshalds eða viðskiptafræði
 • Hæfni til að leiðbeina og stýra verkefnum
 • Umtalsverð reynsla af endurskoðunarstörfum
 • Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum
 • Reynsla og/eða þekking á rekstri og fjármálastjórn opinberra aðila
 • Þekking á lögum nr. 123/2015, um opinber fjármál
 • Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (Orra) er kostur
 • Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Sérfræðingar á endurskoðunarsvið

Ríkisendurskoðandi leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingum í störf sérfræðinga á endurskoðunarsviði. Miklar breytingar eru nú fram undan hjá embættinu, ný stefnumótun er að hefjast og tækniumhverfi og starfsaðstaða verður löguð að breyttum þörfum. Er því tækifæri fyrir kraftmikla einstaklinga til að slást í hóp reynslumikilla starfsmanna sem hluti af sterkri liðsheild.

Helstu verkefni og ábyrgð
Helstu verkefni felast í endurskoðun á reikningsskilum ríkisaðila, könnun á innra eftirliti stofnana og virkni þess og í gerð annarra úttekta á fjárhagsmálefnum ríkisstofnana og ríkisaðila. Þátttaka í teymisvinnu, samstarf við ýmsa aðila og ábyrgð á afmörkuðum verkefnum.

Hæfnikröfur:

 • Löggilding í endurskoðun, meistarapróf/cand.oecon á sviði endurskoðunar og reikningshalds eða viðskiptafræði
 • Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum
 • Reynsla og/eða þekking á rekstri og fjármálastjórn
 • Þekking á lögum nr. 123/2015, um opinber fjármál
 • Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (Orra) er kostur
 • Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Lögfræðingur á lögfræðisvið

Ríkisendurskoðandi leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf lögfræðings á lögfræðisviði. Miklar breytingar eru nú fram undan hjá embættinu, ný stefnumótun er að hefjast og tækniumhverfi og starfsaðstaða verður löguð að breyttum þörfum. Er því tækifæri fyrir kraftmikla einstaklinga til að slást í hóp reynslumikilla starfsmanna sem hluti af sterkri liðsheild.

Helstu verkefni og ábyrgð
Helstu verkefni felast í eftirliti með fjárreiðum staðfestra sjóða, eftirliti með fjármálum tengdum stjórnmálastarfsemi, úrlausn lögfræðilegra álitaefna og þátttaka í stjórnsýsluúttektum.

Hæfnikröfur:

 • Meistara- eða cand.jur gráða í lögum
 • Góð þekking og reynsla af stjórnskipunar- og stjórnsýslurétti og viðeigandi málsmeðferðarreglum
 • Þekking á reikningsskilum er kostur
 • Þekking á reikningshaldi og uppgjöri opinberra aðila er kostur
 • Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli

Kerfisstjóri á tækni- og þróunarsvið

Ríkisendurskoðandi leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf kerfisstjóra á tækni- og þróunarsviði. Miklar breytingar eru nú fram undan hjá embættinu, ný stefnumótun er að hefjast og tækniumhverfi og starfsaðstaða verður löguð að breyttum þörfum. Er því tækifæri fyrir kraftmikla einstaklinga til að slást í hóp reynslumikilla starfsmanna sem hluti af sterkri liðsheild.

Helstu verkefni og ábyrgð
Helstu verkefni felast í daglegum rekstri á net-, síma- og tölvukerfum embættisins, notendaaðstoð, uppsetning og viðhald á vélbúnaði starfsmanna svo og afritataka, gagnaflutningar og öryggismál.

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Löng reynsla af kerfisstjórn, netrekstri og notendaaðstoð
 • Rík þjónustulund
 • Þekking á Exchange, SQL, Microsoft Office og fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (Orra)
 • Reynsla af uppsetningu vél- og hugbúnaðar og þjónustu við notendur
 • Reynsla af afritunarlausnum er kostur