Upplýsingaskylda frambjóðenda

Frambjóðendum í persónukjöri í tengslum við alþingiskosningar ber að skila upplýsingum um tekjur og kostnað vegna kosningabaráttu sinnar til Ríkisendurskoðunar, sbr. lög nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra.

  • Séu heildartekjur eða heildarkostnaður vegna kosningabaráttu yfir 400 þús. kr. ber frambjóðanda að skila uppgjöri (Uppgjörseyðublað frambjóðanda í persónukjöri). Uppgjöri er hægt að skila rafrænt eða á pappír (sjá hér að neðan).
  • Séu heildartekjur eða heildarkostnaður framboðs undir 400 þús. kr. er nægjanlegt frambjóðandi skili yfirlýsingu þar um.

Minnt er á að:

  • Kostnaður fyrir hvern frambjóðenda má að hámarki nema einni milljón að viðbættu álagi fyrir hvern íbúa (sjá töflu). Meðfylgjandi tafla veitir leiðbeinandi upplýsingar um hámarkskostnað í hverju kjördæmi fyrir sig, en bent er á að þar er miðað við íbúafjölda þann 18. ágúst 2016.

hamarkskostnadur i personukjori 2016

  • Frambjóðendum er ekki heimilt að taka á móti framlögum frá einstökum lögaðila eða einstaklingi sem nema hærri fjárhæð en 400 þús. kr. Þá mega samanlögð framlög tengdra aðila ekki vera hærri en 400. þús. kr.
  • Framlög í formi þjónustu, vöru, eigna eða afsláttar skal meta á markaðsvirði og lúta sömu takmörkunum og bein fjárframlög.
  • Nöfn allra lögaðila sem veita framlög og allra einstaklinga sem veita framlög sem nema hærri fjárhæð en 200 þús. kr. skal birta í reikningsskilum frambjóðanda og ber Ríkisendurskoðun að birta þær upplýsingar opinberlega.
  • Sjá nánar: Leiðbeiningar fyrir þátttakendur í persónukjöri

Skil á gögnum til Ríkisendurskoðunar

Frambjóðendum ber að skila yfirlýsingu eða eftir atvikum uppgjöri til Ríkisendurskoðunar í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að persónukjör fór fram.

Hægt er að skila gögnum rafrænt eða á pappír.

Rafræn skil

Frambjóðendur geta skilað yfirlýsingu eða uppgjöri rafrænt. Frambjóðandi þarf að auðkenna sig, t.d. með Íslykli eða rafrænum skilríkjum. Því næst fyllir frambjóðandi út rafrænt eyðublað (sjá mynd).

Rafrænt eyðublað fyrir skil frambjóðanda
Rafrænt eyðublað fyrir skil endurskoðanda / skoðunarmanns

Skil á pappír

Vinsamlegast leggið áritað uppgjör í umslag af stærðinni A4 og sendið á:

Ríkisendurskoðun
Pósthólf 5350
125 Reykjavík

Eyðublöð og sýnishorn

 Eyðublað fyrir uppgjör frambjóðenda í persónukjöri vegna alþingiskosninga 2017

Útdráttur úr uppgjörum og yfirlýsingar

    no posts