Útdráttur úr ársreikningum sjóða og sjálfseignarstofnana 2016