Ársreikningar staðfestra sjóða og stofnana 2017

Útdráttur úr ársreikningum skilaskyldra sjóða og stofnana á sjóðaskrá fyrir rekstrarárið 2017 hefur verið birtur.

 

Óháð skoðun á meðferð almannafjár

Reikningsskil ríkisins eru endurskoðuð og fylgst með því hvernig farið er með almannafé

 

Fjárhagsendurskoðun

Skýrslur um fjárhagsendurskoðun einstakra stofnana eru birtar

 

Gagnsæ fjármál flokka og frambjóðenda

Útdrættir úr ársreikningum stjórnmálaflokka og uppgjörum frambjóðenda eru aðgengilegir

Nýjustu fréttir

frá Ríkisendurskoðun

Recent Posts / View All Posts

Birting ársreikninga staðfestra sjóða og stofnana 2017

| 2019 | No Comments
Í ársbyrjun 2019 höfðu 410 af 717 skilaskyldum sjálfseignastofnunum og sjóðum sem lög nr. 19/1988 ná til, skilað Ríkisendurskoðun ársreikningi fyrir rekstrarárið 2017 en honum ber að skila í síðasta…
Veiddur þorskur í ískari

Eftirlit Fiskistofu – stjórnsýsluúttekt

| 2019 | No Comments
Ríkisendurskoðandi telur að styrkja þurfi eftirlit Fiskistofu til að styðja við markmið um sjálfbæra og ábyrga nýtingu nytjastofna sjávar, sbr. lög nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða og lög 57/1996 um…

Breytt lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

| 2019 | No Comments
Við gildistöku laga nr. 139/2018 um breytingu á lögum um fjármál stjórnmálasamtaka, frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra nr. 162/2006 breyttust þær fjárhæðir sem einstaklingar í persónukjöri og stjórnmálasamtök mega taka á…

Nýjustu skýrslur

Ríkisendurskoðunar

14.03.2019

04-821 Framleiðnisjóður landbúnaðarins – Endurskoðunarskýrsla 2018 - (273 KB)

12.03.2019

08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands – Endurskoðunarskýrsla 2017 - (367 KB)

12.03.2019

01-321 Minjastofnun – Endurskoðunarskýrsla 2017 - (304 KB)

27.02.2019

14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands – Endurskoðunarskýrsla 2017 - (381 KB)