Eftirlit Fiskistofu

Stjórnsýsluúttekt

Óháð skoðun á meðferð almannafjár

Reikningsskil ríkisins eru endurskoðuð og fylgst með því hvernig farið er með almannafé

Fjárhagsendurskoðun

Skýrslur um fjárhagsendurskoðun einstakra stofnana eru birtar

Gagnsæ fjármál flokka og frambjóðenda

Útdrættir úr ársreikningum stjórnmálaflokka og uppgjörum frambjóðenda eru aðgengilegir

Nýjustu fréttir

frá Ríkisendurskoðun

Recent Posts / View All Posts

Veiddur þorskur í ískari

Eftirlit Fiskistofu – stjórnsýsluúttekt

Ríkisendurskoðandi telur að styrkja þurfi eftirlit Fiskistofu til að styðja við markmið um sjálfbæra og ábyrga nýtingu nytjastofna sjávar, sbr. lög nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða og lög 57/1996 um…

Breytt lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

Við gildistöku laga nr. 139/2018 um breytingu á lögum um fjármál stjórnmálasamtaka, frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra nr. 162/2006 breyttust þær fjárhæðir sem einstaklingar í persónukjöri og stjórnmálasamtök mega taka á…

Útlendingastofnun stjórnsýsluúttekt

Ríkisendurskoðandi telur að bæta megi áætlanagerð og skilvirkni í meðferð umsókna hjá Útlendingastofnun, auk þess að stytta málsmeðferðartíma, með því að innleiða upplýsingakerfi og taka upp rafrænt umsóknarkerfi. Þetta kemur…

Nýjustu skýrslur

Ríkisendurskoðunar

17.01.2019

Eftirlit Fiskistofu – Stjórnsýsluúttekt - (949 KB)

15.01.2019

02-307 Menntaskólinn á Egilsstöðum – Endurskoðunarskýrsla 2017 - (803 KB)

2.01.2019

08-821 Barnaverndarstofa – Endurskoðunarskýrsla 2017 - (916 KB)

10.12.2018

02-357 Fjölbrautaskóli Suðurlands – Endurskoðunarskýrsla 2017 - (864 KB)