Fréttir

Hvatt til endurskoðunar á grænni stefnu

Ríkisendurskoðun hvetur fjármála- og efnahagsráðuneyti og umhverfis- og auðlindaráðuneyti til að ljúka fyrirhugaðri endurskoðun á stefnu um vistvæn innkaup og grænan ríkisrekstur. Stefnan þarf að stuðla að aukinni þátttöku ráðuneyta…

Nánar >

Yfirlit um ársreikninga sókna og kirkjugarða

Ríkisendurskoðun hefur nú birt yfirlit um ársreikninga sókna og yfirlit um ársreikninga kirkjugarða vegna ársins 2016. Eftirlit Ríkisendurskoðunar felst fyrst og fremst í því að kanna hvort ársreikningarnir séu tölulega…

Nánar >

Birting fjárhagsendurskoðunarskýrslna

Ríkisendurskoðun birtir nú fjárhagsendurskoðunarskýrslur stofnana í A-hluta ríkissjóðs á vef sínum www.rikisendurskodun.is , undir „Útgefið efni-endurskoðunarskýrslur“.  Nú þegar hafa 20 skýrslur verið birtar og mun þeim fjölga  á næstu vikum….

Nánar >

Standa þarf við skuldbindingar erfðagjafar

Ríkisendurskoðun ítrekar ekki ábendingar sínar til forsætisráðuneytis og mennta- og menningarmálaráðuneytis frá 2014 um Lækningaminjasafn Íslands og framtíðarfyrirkomulag lækningaminja. Minjarnar eru varðveittar hjá Þjóðminjasafni Íslands og unnið er að endurheimt…

Nánar >

Leiðbeiningarit um innra eftirlit

Ríkisendurskoðun hefur nú gefið út leiðbeiningarit um innra eftirlit. Ritið er fyrst og fremst skrifað fyrir stjórnendur þeirra stofnana og fyrirtækja sem Ríkisendurskoðun ber að hafa eftirlit með. Í ritinu…

Nánar >

Fjölga þarf hjúkrunarfræðingum

Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að hraða nýliðun hjúkrunarfræðinga til að bregðast við skorti á hjúkrunarfræðingum innan íslensks heilbrigðiskerfis. Verði ekki gripið til viðhlítandi ráðstafana gæti sá skortur haft óæskileg áhrif á…

Nánar >

Skýra og ábyrga stefnu um ferðamál skortir

Mikilvægt er að endurskoða lagaumhverfi ferðamála og setja fram skýra stefnu um skipan ferðamála, að mati Ríkisendurskoðunar. Í nýrri stjórnsýsluúttekt um skipan ferðamála kemur fram að skipting ábyrgðar og hlutverka…

Nánar >

Rekstur Hólaskóla enn viðkvæmur

Ríkisendurskoðun telur að mennta- og menningarmálaráðuneyti og Hólaskóli hafi að mestu brugðist við níu ábendingum stofnunarinnar frá árinu 2011 sem ítrekaðar voru árið 2014. Þessar ábendingar, sem m.a. lutu að…

Nánar >

Aukin fræðsla um siðareglur Stjórnarráðsins

Ríkisendurskoðun ítrekar ekki þrjár ábendingar sínar til forsætisráðuneytis og fjármála- og efnahagsráðuneytis frá árinu 2014 vegna kynningar, framfylgd og eftirlits á siðareglum fyrir starfsfólk Stjórnarráðs Íslands, þar sem ráðuneytin hafa…

Nánar >